Beregenen

Beregening

Een beregeningsinstallatie van het merk Ferbo met een slanglengte vanĀ 600 meter en een diameter van 135. Met de bijbehorende pomp spuit dezeĀ installatie een totale breedte van 120 meter. Naam Max.